czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Mapa serwisu
 Mapa serwisu

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe
Urząd
      Statut Gminy
      Wójt
      Regulamin organizacyjny
      Zastępca Wójta
      Skarbnik
      Stanowiska
      Urząd Stanu Cywilnego
      Struktura organizacyjna
      Kontakt
Organy Gminy
      Wójt
      Rada Gminy
           Przewodniczący Rady Gminy
           Komisje Rady Gminy Budry
           Sesje Rady Gminy
           Protokoły z sesji
      Struktura Gminy
Jednostki organizacyjne
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach
      Szkoła Podstawowa w Budrach
      Szkoła Podstawowa w Sobiechach
      Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
      Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
      Jednostki pomocnicze
Zamówienia publiczne
      Zamówienia publiczne aktualne
      Zamówienia publiczne w toku
      Zamówienia publiczne archiwalne
      Wyniki zamówień publicznych
      Wyniki innych postępowa
Zamówienia poniżej 30 tys. euro
Ogłoszenia o naborze
Akty prawne
      Uchwały Rady Gminy
      Zarządzenia Wójta
      Projekty uchwał
      Dziennik Ustaw
      Monitor Polski
      Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Majątek i finanse
      Budżet
           Budżet na 2009 r.
           Budżet na 2010 r.
           Budżet na 2011 r.
           Budżet na 2012 r.
           Budżet na 2013 r.
           Budżet na 2014 r.
      Wykaz mienia
      Sprawozdania
Podatki i opłaty
      Podatki i opłaty w 2016 r.
      Podatki i opłaty w 2015 r.
      Podatki i opłaty w 2014 r.
      Podatki i opłaty w 2013 r.
      Podatki i opłaty w 2012 r.
      Podatki i opłaty w 2011 r.
      Podatki i opłaty w 2010r.
           Podatek od nieruchomości
           Podatek rolny
      Podatki i opłaty w 2009 r.
           Podatek od nieruchomości
           Podatek rolny
      Deklaracje podatkowe
      Deklaracje podatkowe
      Opłata skarbowa
      Zwolnienia podatkowe
Obwieszczenia, ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
      Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji
      Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
      Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
      Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
      Oświadczenia majątkowe za 2012 r.
      Oświadczenia majątkowe za 2011 r.
      Oświadczenia majątkowe za 2010 r.
      Oświadczenia majątkowe za 2009 r.
      Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
      Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
      Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
      Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
      Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
      Oświadczenia majątkowe radnych gminy - na koniec kadencji 2010 - 2014
      Oświadczenia majątkowe radnych gminy - początek nowej kadencji 2014 - 2018
Gospodarka nieruchomościami
      Sprzedaż działek
Ochrona środowiska
      Warunki wydania decyzji środowiskowych
      Decyzje środowiskowe
      Informacja o środowisku i jego ochronie
Nowy system gospodarki odpadami
      Deklaracje
      Regulamin
Kontrole
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Strategie, plany, programy
      Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Budry
      Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry w obrębie geodezyjnym Budry
Organizacje pozarządowe
      Wykaz
      Konkursy
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy
Meldunki i dowody osobiste
Informacje nieudostępniane
Druki do pobrania
PPWOW
      Ogłoszenia konkursowe
      Wyniki konkursów
      Lista usług i aktywności
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Budry
Wybory parlamentarne 2015
Referendum 2015 r.
Wybory Prezydenckie 2015 r.
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu UE - 2014
Wybory parlamentarne 2011
Wybory samorządowe 2010
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Archiwalny BIP
Elektroniczna skrzynka podawcza
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Ponowne wykorzystanie informacji
Strona główna
strona główna


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij