Informacja

Ogłoszono: 2014-12-29 08:13:34 przez Tadeusz Łyczewski

Gmina Budry mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Budry” Na realizację projektu Gmina otrzymała, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu, dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej. Dokument obejmie swoim zakresem stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu. Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl
Załączniki do pobrania:
1) Odezwa do mieszkańców,
2) Ankieta dla społeczeństwa,
3) Ankieta dla przedsiębiorców.
 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tadeusz Łyczewski Data wytworzenia informacji: 2014-12-29 08:13:17
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski Data udostępnienia informacji: 2014-12-29 08:13:34
Wprowadził informację do BIP: Tadeusz Łyczewski Artykuł był wyświetlony: 2123
Osoba, która zmieniła informację: Tadeusz Łyczewski Data aktualizacji informacji: 2014-12-29 08:46:12
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »