INFORMACJA odnośnie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Ogłoszono: 2012-02-23 08:43:48 przez Tadeusz Łyczewski

IN F O R M A C J A

odnośnie rejestru działalności regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.). Z uwagi na fakt, iż Gmina Budry jest członkiem Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z s. ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko, a Zgromadzenie Związku w dniu 20.08.2012r zadecydowało o przekazaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337.) Mazurskiemu Związkowi Międzygminnemu - Gospodarka Odpadami. Na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmian w statucie w celu uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiebiorca powinien złożyć w siedzibie Związku wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowód uiszczenia na konto Związku opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł.
Szczegóły pod adresem: http://mzmgo.mazury.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=1

 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tadeusz Łyczewski Data wytworzenia informacji: 2012-02-23 08:43:40
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski Data udostępnienia informacji: 2012-02-23 08:43:48
Wprowadził informację do BIP: Tadeusz Łyczewski Artykuł był wyświetlony: 1846
Osoba, która zmieniła informację: Tadeusz Łyczewski Data aktualizacji informacji: 2013-02-05 12:16:38
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »