UCHWAŁA Nr 1/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach z dnia 11 października 2010r.

Ogłoszono: 2010-10-12 09:37:53 przez Tadeusz Łyczewski

UCHWAŁA Nr 1/2010
Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach z dnia 11 października 2010r.
 
W sprawie:   wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Gminnej
Komisji Wyborczej w Budrach.
 
W oparciu o art. 17, ust. 6 – ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity:
Dz. U. Nr. 176; poz. 1190 z 2010r.) w związku z § 4 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych - załącznik Nr. 1 Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M. P. Nr. 61 poz. 642 z 2006r.)
Gminna Komisja Wyborcza w Budrach uchwala co następuje;
 
§1
Wybiera się z pośród członków Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach;
 
1.     Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach w osobie: Rapita Elżbieta Iwona.
 
2.     Zastępcę Prz-cej Gminnej Komisji Wyborczej w Budrach w osobie:
 Klisz Ewa.
 
§2
Zadania i uprawnienia Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej określa Regulamin Terytorialnych Komisji Wyborczych stanowiący załącznik Nr. 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( M. P. Nr. 61 poz. 642 z 2006r.)
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisy człnków Komisji:
1.     Rapita Elżbieta Iwona -
2.     Klisz Ewa -
3.     Bazylewycz Bogdan -
4.     Gulczyńska Paulina Katarzyna -
5.     Mruk Jolanta Aniela -
6.     RajkowskaZałuska Katarzyna -
7.     Wierzbicka Agnieszka -
 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tadeusz Łyczewski Data wytworzenia informacji: 2010-10-12 09:37:48
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski Data udostępnienia informacji: 2010-10-12 09:37:53
Wprowadził informację do BIP: Tadeusz Łyczewski Artykuł był wyświetlony: 725
Osoba, która zmieniła informację: Tadeusz Łyczewski Data aktualizacji informacji: 2010-10-12 09:37:53
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »