Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

odatek rolny

Ogłoszono: 2009-12-31 14:06:25 przez Tadeusz Łyczewski

Stawki podatku rolnego na 2010 r. (M.P. Nr 68, poz.886).1) Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym, wynosi - równowartość pieniężną 2,5 q średniej ceny skupu żyta, tj. 85,25 zł

2) Podatek rolny od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym, wynosi - równowartość pieniężną 5 q średniej ceny skupu żyta, tj. 170,50 zł