Porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy Budry

Ogłoszono: 2016-10-07 08:18:47 przez Julianna Karpińska

Porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy Budry

Pan(i)

………………………………

Nasz znak:Or.0002.8.2016                                                                           Dnia: 30.09.2016 r.
   
Na podstawie § 15 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą NrXIV/64/07 Rady Gminy Budry z dnia 18 października  2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 174, poz. 2274 z 2007 r.) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy na dzień 10 października 2016 r. (poniedziałek) godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Budrach z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania Sołtysów.
7. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania Sołtysów.
8. Wystąpienie Pani Haliny Faj – Starosty Powiatu Węgorzewskiego.
9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Budry.
10.Podjęcie Uchwały Rady Gminy sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Budry.
11.Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie w sprawie  przystąpienia  Gminy Budry  do Stowarzyszenia  Gmin RP Euroregion Bałtyk.
12.Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji.
13.Wolne wnioski i oświadczenia.
14.Zakończenie obrad.

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Budry
                                                                                               Waldemar Franciszek Dworzecki
       
 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Julianna Karpińska Data wytworzenia informacji: 2016-10-07 08:18:27
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kowalewska Data udostępnienia informacji: 2016-10-07 08:18:47
Wprowadził informację do BIP: Julianna Karpińska Artykuł był wyświetlony: 136
Osoba, która zmieniła informację: Julianna Karpińska Data aktualizacji informacji: 2016-10-07 08:18:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »