Porządek obrad XXI Sesji Rady Gminy Budry

Ogłoszono: 2016-08-26 09:16:40 przez Julianna Karpińska

Porządek obrad XXI Sesji Rady Gminy Budry

Pan(i)

………………………………


Nasz znak:Or.0002.7.2016                                                                        Dnia: 25.08.2016 r.
   
Na podstawie § 15 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą NrXIV/64/07 Rady Gminy Budry z dnia 18 października  2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 174, poz. 2274 z 2007 r.) zwołuję XXI Sesję Rady Gminy na dzień 6 września   2016 r. (wtorek) godz. 1000 w sali konferencyjnej w Budrach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania Sołtysów.
7. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania Sołtysów.
8. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budry na lata 2016-2021.
10.Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w  budżecie Gminy na 2016 r.
11.Podjęcie Uchwały Rady Gminy  w sprawie  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budry.
12.Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Odział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach działki gruntu położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Dąbrówka.
13.Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji.
14.Wolne wnioski i oświadczenia.
15.Zakończenie obrad.


                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Budry

                                                                                                                             Waldemar Franciszek Dworzecki
       
 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Julianna Karpińska Data wytworzenia informacji: 2016-08-26 09:13:01
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kowalewska Data udostępnienia informacji: 2016-08-26 09:16:40
Wprowadził informację do BIP: Julianna Karpińska Artykuł był wyświetlony: 127
Osoba, która zmieniła informację: Julianna Karpińska Data aktualizacji informacji: 2016-08-26 09:16:40
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »