czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Gminy
 Drukuj informację

XXI/119/2016

Status: Obowiązujący

Sesja: XXI/2016

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-09-06

Data podpisania: 2016-09-06

Ogłoszono dnia: 2016-09-13 08:38:40 przez Julianna Karpińska

Temat

przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Odział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach działki gruntu położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Dąbrówka

Treść

U C H W A Ł A    Nr XXI/119/2016

Rady   Gminy   Budry

z dnia  6  września  2016 roku

 

w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Odział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach działki gruntu położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Dąbrówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (jednolity tekst Dz. U.  z 2015 roku poz. 1014 z późn. zm.) uchwala  się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne  od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach nieruchomości położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym 4-Dąbrówka oznaczonej nr 1/37 o powierzchni 0,0197 ha z przeznaczeniem na cele zabudowy obiektami infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym wraz z innym mieniem niezbędnym do korzystania z tej infrastruktury.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Julianna Karpińska Data wytworzenia informacji: 2016-09-13 08:38:04
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Nogowski Data udostępnienia informacji: 2016-09-13 08:38:40
Wprowadził informację do BIP: Julianna Karpińska Artykuł był wyświetlony: 112
Osoba, która zmieniła informację: Julianna Karpińska Data aktualizacji informacji: 2016-09-13 08:38:40
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij