czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Gminy
 Drukuj informację

XXI/117/2016

Status: Obowiązujący

Sesja: XXI/2016

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-09-06

Data podpisania: 2016-09-06

Publikacja w dz. urz. z dnia: 2016-09-08 nr pozycja 3555

Ogłoszono dnia: 2016-09-13 08:27:50 przez Julianna Karpińska

Temat

zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Treść

Uchwała Nr XXI/117/2016

Rady Gminy Budry

z dnia 06 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa i zmniejsza się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi: 11.492.466,45 zł z tego:

dochody bieżące 11.090.736,45 zł

dochody majątkowe 401.730,00 zł.

§ 2

Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 11.068.565,71 zł z tego:

wydatki bieżące 10.281.181,71 zł

wydatki majątkowe 787.384,00 zł.

§ 3

Ustala się nowe brzmienie załącznika nr do Uchwały nr XIII/68/2015 Rady Gminy Budry z dnia 18 grudnia 2015 r. „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Ustala się nowe brzmienie załącznika nr 7 do Uchwały nr XIII/68/2015 Rady Gminy Budry z dnia 18 grudnia 2015 r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 423.900,74 zł, i przeznacza się ją na

- spłatę raty pożyczki w kwocie 322.000,00 zł

- spłatę raty kredytu w kwocie 101.900,74 zł

Przychody  budżetu w kwocie 108.099,26 zł przeznacza się na:

- spłatę raty kredytu w kwocie 108.099,26 zł,

Rozchody w kwocie 532.000,00 zł, w tym:

- spłata raty kredytu w kwocie 210.000,00 zł,

- spłata raty pożyczki w kwocie 322.000,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Julianna Karpińska Data wytworzenia informacji: 2016-09-13 08:14:27
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Jawińska Data udostępnienia informacji: 2016-09-13 08:27:50
Wprowadził informację do BIP: Julianna Karpińska Artykuł był wyświetlony: 138
Osoba, która zmieniła informację: Julianna Karpińska Data aktualizacji informacji: 2016-09-13 08:27:50
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij