czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Gminy
 Drukuj informację

XX/115/2016

Status: Obowiązujący

Sesja: XX/2016

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-07-22

Data podpisania: 2016-07-22

Ogłoszono dnia: 2016-07-29 12:02:42 przez Julianna Karpińska

Temat

wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 w drodze przetargu w miejscowości Olszewo Węgorzewskie.

Treść

U C H W A Ł A  nr XX/115/2016

R a d y  G m i n y  B u d r y

z dnia 22 lipca 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 w drodze przetargu w miejscowości Olszewo Węgorzewskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zezwala się na sprzedaż drodze przetargu – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z elementami wspólnymi budynku mieszkalnego, przynależną częścią budynku gospodarczego i udziałem 19/100 w działce gruntu położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym 7-Olszewo Węgorzewskie , gm. Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie, oznaczonej nr 55/2 o powierzchni 0,2360 ha stanowiącej własność komunalną Gminy Budry.

§ 2.

Traci moc uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Budry z dnia 31 sierpnia 2011 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Julianna Karpińska Data wytworzenia informacji: 2016-07-29 12:02:11
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Nogowski Data udostępnienia informacji: 2016-07-29 12:02:42
Wprowadził informację do BIP: Julianna Karpińska Artykuł był wyświetlony: 129
Osoba, która zmieniła informację: Julianna Karpińska Data aktualizacji informacji: 2016-07-29 12:02:43
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij