czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Gminy
 Drukuj informację

XX/113/2016

Status: Obowiązujący

Sesja: XX/2016

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-07-22

Data podpisania: 2016-07-22

Ogłoszono dnia: 2016-07-29 11:52:39 przez Julianna Karpińska

Temat

w sprawie udzielania pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizację zadań związanych z konserwacją rzeki Węgorapa.

Treść

Uchwała Nr XX/113/2016

Rady Gminy Budry

z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie : w sprawie udzielania pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizację zadań związanych z  konserwacją rzeki Węgorapa.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.  Dz.U. 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 216 ust.2 pkt.5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Budry pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego w 2016 r. na realizację zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją rzeki Węgorapy zgodnie z postanowieniami decyzji pozwolenia wodno-prawnego WŚB 6223-15/10 z dnia 15.12.2010 r.

§ 2

Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej z środków budżetu gminy na 2016 r. w wysokości 2.150 zł (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych)

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie między stronami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Julianna Karpińska Data wytworzenia informacji: 2016-07-29 11:51:51
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Jawińska Data udostępnienia informacji: 2016-07-29 11:52:39
Wprowadził informację do BIP: Julianna Karpińska Artykuł był wyświetlony: 160
Osoba, która zmieniła informację: Julianna Karpińska Data aktualizacji informacji: 2016-07-29 11:52:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij