czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Rejestr zmian
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Obwieszczenie o uzgodnieniu planowanej inwestycji celu publicznego

Ogłoszono: 2016-10-26 10:02:54 przez Tadeusz Łyczewski

Znak sprawy: BO.6733.2.2016 Data: 26.10.2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Budry zawiadamia o uzgodnieniu inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) Wójt Gminy Budry zawiadamia, że planowana inwestycja celu publicznego polegająca na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV zlokalizowana na dz. nr ewid. 211/1, 209/6, 210/1, 208/1 obręb Więcki, 25/1, 25/3, 375, 470/2, 379, 21/6, 21/13, 380/2, 469/1, 685/1, 686/2, 687/2, 688/2, 689/2, 690/2, 691/2, 641/4, 641/6, 640/2, 638/2, 639/2, 254/1, 637/4, 534/2, 255/2, 533/2, 256/2, 257/4, 259 obręb Budry, gmina Budry, została uzgodniona przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie oraz Starostwo Powiatowe w Węgorzewie. Z postanowieniami uzgadniającymi, projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Budrach, Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu.


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij