czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Obwieszczenia, ogłoszenia
 Drukuj informację

Obwieszczenie Wójta Gminy Budry o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszono: 2016-09-12 12:53:34 przez Tadeusz Łyczewski

Znak sprawy: BO.6733.1.2016 Data: 12.09.2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Budry zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) Wójt Gminy Budry zawiadamia, że na wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego złożony przez TJAN ELECTRIC, ul. Wróblewskiego 21, 15-684 Białystok, działający w imieniu i z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. z s. w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV. Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. nr ewid. 310/3, 76/1, 186/1, 187, 327, 190/4, 169, 190/1, 82/5, 313/3, 313/4, 313/1, 313/2, 312/1, 324, 311/4, 311/5 obręb Więcki, gmina Budry. Stosownie do art.10 § 1 Kpa – strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Budrach, Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu.
 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tadeusz Łyczewski Data wytworzenia informacji: 2016-09-12 12:53:23
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski Data udostępnienia informacji: 2016-09-12 12:53:34
Wprowadził informację do BIP: Tadeusz Łyczewski Artykuł był wyświetlony: 308
Osoba, która zmieniła informację: Tadeusz Łyczewski Data aktualizacji informacji: 2016-09-12 12:53:34
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij