czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-29 14:02:54

Plan gospodarki niskoemisyjne dla Gminy Budry na lata 2015-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tadeusz Łyczewski Data wytworzenia informacji: 2015-12-29 14:02:54
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski Data udostępnienia informacji: 2015-12-29 14:10:47
Wprowadził informację do BIP: Tadeusz Łyczewski Artykuł był wyświetlony: 1521
Osoba, która zmieniła informację: Tadeusz Łyczewski Data aktualizacji informacji: 2015-12-29 14:10:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-05-11 10:45:52

Wersja edytowalna tabeli

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tadeusz Łyczewski Data wytworzenia informacji: 2015-05-11 10:45:52
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski Data udostępnienia informacji: 2015-05-11 10:46:58
Wprowadził informację do BIP: Tadeusz Łyczewski Artykuł był wyświetlony: 1874
Osoba, która zmieniła informację: Tadeusz Łyczewski Data aktualizacji informacji: 2015-05-11 10:46:58
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-02-26 14:35:39

Zaproszenie na spotkanie

 

ZAPROSZENIE
Gmina Budry we współpracy z Pomorską Grupą Konsultingową S.A. z Bydgoszczy opracowuje Plan gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to ważny dokument strategiczny, który ma wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki energetycznej oraz zwiększenia ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Aby projekt spełniał oczekiwania powinien być wspólnym dziełem Wykonawców (PGK SA) i wszystkich Interesariuszy. Interesariusze to podmioty publiczne (przede wszystkim Urząd Gminy) oraz prywatne (firmy małe i średnie, mieszkańcy), którzy mogą zyskać poprzez stworzenie tego dokumentu, m.in. przez przyczynienie się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych (CO2) oraz poprzez uzyskanie dofinansowania na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), które może sprawić, że każdy może zostać prosumentem (producentem energii i konsumentem w jednym). W celu omówienia powyższych zagadnień organizujemy spotkanie Interesariuszy, na które zapraszamy w dniu 10.03.2015 r. o godz. 12.30, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budrach.
Wójt Gminy Budry Józef Markiewicz

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tadeusz Łyczewski Data wytworzenia informacji: 2015-02-26 14:35:39
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski Data udostępnienia informacji: 2015-02-26 14:37:07
Wprowadził informację do BIP: Tadeusz Łyczewski Artykuł był wyświetlony: 1917
Osoba, która zmieniła informację: Tadeusz Łyczewski Data aktualizacji informacji: 2015-02-26 14:38:13
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-12-29 08:13:17

Informacja

 

Gmina Budry mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Budry” Na realizację projektu Gmina otrzymała, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu, dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej. Dokument obejmie swoim zakresem stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu. Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl
Załączniki do pobrania:
1) Odezwa do mieszkańców,
2) Ankieta dla społeczeństwa,
3) Ankieta dla przedsiębiorców.
 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tadeusz Łyczewski Data wytworzenia informacji: 2014-12-29 08:13:17
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski Data udostępnienia informacji: 2014-12-29 08:13:34
Wprowadził informację do BIP: Tadeusz Łyczewski Artykuł był wyświetlony: 2125
Osoba, która zmieniła informację: Tadeusz Łyczewski Data aktualizacji informacji: 2014-12-29 08:46:12
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij