czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Nowy system gospodarki odpadami
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Ogłoszono: 2014-04-09 10:14:13 przez Tadeusz Łyczewski

Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. informuje, że w dniu 28.04.2014 r. przeprowadzona zostanie na terenie Gminy Budry zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odbiór odpadów wielkogabarytowych (meble, zużyty sprzęt AGD itp.) będzie dokonany z posesji, które do dnia 25.04.2014 r. zostaną zgłoszone pod numer telefonu 87 427 31 26.

W dniach odbioru, pomiędzy godzinami 700a 1000 , odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione przy granicy nieruchomości lub przed nieruchomością, w innej sytuacji odpady nie będą odbierane.
Jednocześnie informujemy, że takie odpady jak:
o        wielkogabarytowe,
o        odpady opakowaniowe,
o        gruz budowlany,
o        Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
o        papier i makulatura,
o        Złom,
o        przeterminowane leki,
można dostarczyć bezpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów
zlokalizowanym w Węgorzewie przy ul. Sienkiewicza 24 (Baza Zakładu Usług
Komunalnych). Wyżej wymienione odpady można dostarczać w dni robocze w
godzinach od 800 – 1800 lub w indywidualnie uzgodnionych terminach.
Z poważaniem, Paweł Pytel Prezes Zarządu
 


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij