czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja korzystania z BIP O Biuletynie Powiaty i gminy Urząd Marszałkowski
 Nowy system gospodarki odpadami
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Ogłoszono: 2014-04-09 10:14:13 przez Tadeusz Łyczewski

Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. informuje, że w dniu 28.04.2014 r. przeprowadzona zostanie na terenie Gminy Budry zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odbiór odpadów wielkogabarytowych (meble, zużyty sprzęt AGD itp.) będzie dokonany z posesji, które do dnia 25.04.2014 r. zostaną zgłoszone pod numer telefonu 87 427 31 26.

W dniach odbioru, pomiędzy godzinami 700a 1000 , odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione przy granicy nieruchomości lub przed nieruchomością, w innej sytuacji odpady nie będą odbierane.

Jednocześnie informujemy, że takie odpady jak:

  • wielkogabarytowe,

  • odpady opakowaniowe,

  • gruz budowlany,

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  • papier i makulatura,

  • Złom,

  • przeterminowane leki,

można dostarczyć bezpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów

zlokalizowanym w Węgorzewie przy ul. Sienkiewicza 24 (Baza Zakładu Usług

Komunalnych). Wyżej wymienione odpady można dostarczać w dni robocze w

godzinach od 800 – 1800 lub w indywidualnie uzgodnionych terminach.

Z poważaniem, Paweł Pytel Prezes Zarządu


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij