czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja korzystania z BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych
 Drukuj informację

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I - III – szansa na sukces

Ogłoszono: 2012-10-24 14:22:37 przez Tadeusz Łyczewski

 
 
Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I - III – szansa na sukces
 
Gmina Budry przystąpiła do realizacji projektu systemowego Indywidualizacja nauczania w klasach I-III współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" na który pozyskano 60 000 zł.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.07.2012 r. do 31.07.2013 r. we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Budry.
Objęci nim zostaną uczniowie i uczennice klas I - III Szkoły Podstawowej w Budrach oraz Szkoły Podstawowej w Sobiechach, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju oraz uczniowie uzdolnieni, potrzebujący indywidualnego podejścia. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Budry. Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości kształcenia, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych dzieci, zwłaszcza tych z trudnościami w nauce oraz wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich zainteresowań, a ponadto wzmocnienie u uczniów poczucia własnej wartości i przezwyciężenie stereotypów.
Projekt umożliwi sfinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej tych szkół w materiały i specjalistyczny sprzęt dydaktyczny. Prowadzone będą następujące zajęcia dodatkowe, wspierające cele projektowe:
-  zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych    z nauk matematyczno – przyrodniczych,
Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany jest on bowiem ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
SZKOŁA PODSTAWOWA im. MICHAŁA KAJKI W BUDRACH
Lp.
Rodzaj zajęć
Liczba uczniów klas I – III objętych zajęciami
Liczba godzin
1
Zajęcia logopedyczne dla dzieci
z zaburzeniami rozwoju mowy
10 dzieci
(4 uczennice i 6 uczniów)
3 grupy
po 30 godzin
2
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych
 
8 dzieci
(3 uczennice i 5 uczniów)
1 grupa
po 30 godzin
 
 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bohaterów Listopada 1918 r. w SOBIECHACH
 
Lp.
Rodzaj zajęć
Liczba uczniów klas I – III objętych zajęciami
Liczba godzin
1
Zajęcia logopedyczne dla dzieci
z zaburzeniami rozwoju mowy
16 dzieci
(8 uczennic i 8 uczniów)
4 grupy
po 30 godzin
2
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych
6 dzieci
(1 uczennica i 5 uczniów)
1 grupa
po 30 godzin
 
 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: budry_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kowalewska Data wytworzenia informacji: 2012-10-24 14:20:35
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kowalewska Data udostępnienia informacji: 2012-10-24 14:22:37
Wprowadził informację do BIP: Tadeusz Łyczewski Artykuł był wyświetlony: 699
Osoba, która zmieniła informację: Tadeusz Łyczewski Data aktualizacji informacji: 2012-10-24 14:22:38
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Zamknij