czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Historia Gminy  Powiaty i gminy  Mapa
Jesteś w dziale: Strona główna / STATYSTYKA
 STATYSTYKA

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 21750
Historia Gminy 14
Powiaty i gminy 2727
Mapa 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY 28492
    Regulamin organizacyjny 3460
    Statut Gminy 2816
    Wójt Gminy 6142
    Skarbnik Gminy 3106
    Sekretarz Gminy 4025
    Stanowiska/Referaty 4444
       Urząd Stanu Cywilnego 2683
       Referat Finansowy 2988
       Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska 2286
       Stanowisko do spraw ewidencji ludności, wojskowych, obrony cywilnej oraz Informacji Niejawnych 2214
       Stanowisko ds. kadr, oświaty, archiwum zakładowego, BHP i p. poż. 1784
       Stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu 1080
       Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i Biura Rady Gminy 1373
       stanowisko ds. promocji gminy, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi 1082
    Kontakt 3890
    Oświadczenia majątkowe 3775
       2015 781
       2014 1278
       2013 1682
       2012 2297
       2011 1982
       2010 4431
       2009 3776
       2008 2327
       2006 1456
       2005 1839
       2007 1212
       2004 1541
       2003 560
RADA GMINY 10066
    Przewodniczący Rady Gminy 4659
    Rada Gminy Banie Mazurskie 6684
    Komisje Rady Gminy 2552
       Komisja Rewizyjna 2379
          Protokoły z Komisji 9342
          Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 722
          Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 1236
          Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015r. 905
       Komisja Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych 2133
          Protokoły z Komisji 4554
          Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2013 rok 736
          Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2014 rok 984
          Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2015r. 785
       Wspólna Komisja 13815
    Protokoły z sesji Rady Gminy 4726
       2014-2018 6443
       2010-2014 13575
       2006-2010 15911
       2002-2006 8469
    Oświadczenia majątkowe 25640
    Informacja o najbliższym posiedzeniu 22541
    Plan Pracy na 2013 r. 823
    Plan Pracy na 2014 r. 1153
    Plan Pracy na 2015 r. 1005
    Plan Pracy na 2016 r. 728
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 6287
    Jednostki pomocnicze 31158
    Jednostki podległe UG 5122
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich 28707
       Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 5191
       Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 1987
       Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich 2380
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 70550
    Zamówienia publiczne aktualne 57776
    Zamówienia publiczne w toku 3148
    Zamówienia publiczne archiwalne 3123
    Wyniki zamówień publicznych 20978
    Wyniki innych postępowa 1115
    Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. euro 47948
OGŁOSZENIA O NABORZE 27823
    Ogłoszenia aktualne 11895
    Ogłoszenia w toku 3897
    Wyniki naboru 9721
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 31662
    Stanowiska/Referaty 6088
    Sprawy 8949
    Druki 9623
AKTY PRAWNE 165806
    Uchwały Rady Gminy 101047
    Zarządzenia Wójta 81501
    Apele, opinie, oświadczenia, postanowienia i deklaracje. 443
KONKURSY OFERT 77110
    Usługi Integracji Społecznej 4369
    Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 5237
    Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 4436
    Pożytek Publiczny 5320
MAJĄTEK I FINANSE 5425
    Budżet Gminy 13864
    Sprawozdania 9977
PRZETARGI 18741
    Nieruchomości 62994
    Ruchomości 64666
PODATKI I OPŁATY 5165
    Podatki 9480
    Opłaty 6251
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 19209
STRATEGIE/PLANY/PROGRAMY 3901
    Strategie 2826
    Plany 7018
    Programy 6947
    Regulaminy 2626
OCHRONA ŚRODOWISKA 3708
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1275
    Decyzje środowiskowe 22623
    Publiczny dostęp do wykazu danych 1398
    Transgraniczne oceny oddziaływania na środowisko 1900
    Informacje środowiskowe 3824
    Gospodarka odpadami 766
ŁOWIECTWO 907
LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 16944
INNE OGŁOSZENIA 69552
KONTROLA ZARZĄDCZA- OŚWIADCZENIA 7028
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 2939
WYBORY 4148
    Wybory Prezydenta RP 2010 7878
    Państwowa Komisja Wyborcza 0
    Ławników Sądowych 1181
    Wybory samorządowe 3111
    Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych 4806
       Link do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 0
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 4885
       Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 0
    Wybory do Parlamentu UE 2014 5999
       Link do Państwowej Komisji Wyborczej 0
    wybory samorządowe 2014 9606
       KALENDARZ WYBORCZY 0
       UPRAWNIENIA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0
    Wybory Prezydenta RP 2015 6309
       Link do państwowej komisji Wyborczej 0
       UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 565
    Referendum 2015 r. 4129
       Link do Państwowej Komisji Wyborczej 4
       Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych 0
    WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 3120
       Link do Państwowej Komisji Wyborczej 0
       Informacja dla osób niepełnosprawnych 0
SPIS ROLNY 2608
    Spis rolny 2010 2420
ZAPYTANIE CENOWE/OFERTOWE 134220
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 3817
    Link do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 0
KONSULTACJE SPOŁECZNE 12135
PROJEKT SYSTEMOWY GOPS "MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM" 68877
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI CZŁONKOWSKIE 4446
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO 6368
FUNDUSZ SOŁECKI 14311
PETYCJE 923
    2016 983
    2015 841
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 390
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 741

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY W BANIACH MAZURSKICH 3514


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.baniemazurskie.warmia.mazury.pl/
Zamknij