czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Historia Gminy  Powiaty i gminy  Mapa
Jesteś w dziale: Strona główna / STATYSTYKA
 STATYSTYKA

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 20208
Historia Gminy 14
Powiaty i gminy 2630
Mapa 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY 27171
    Regulamin organizacyjny 3234
    Statut Gminy 2602
    Wójt Gminy 5834
    Skarbnik Gminy 2955
    Sekretarz Gminy 3403
    Stanowiska/Referaty 4374
       Urząd Stanu Cywilnego 2413
       Referat Finansowy 2650
       Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska 1858
       Stanowisko do spraw ewidencji ludności, wojskowych, obrony cywilnej oraz Informacji Niejawnych 2089
       Stanowisko ds. kadr, oświaty, archiwum zakładowego, BHP i p. poż. 1661
       Stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu 918
       Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i Biura Rady Gminy 1076
       stanowisko ds. promocji gminy, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi 945
    Kontakt 3513
    Oświadczenia majątkowe 3692
       2015 641
       2014 1078
       2013 1415
       2012 1931
       2011 1753
       2010 3902
       2009 3439
       2008 2169
       2006 1240
       2005 1501
       2007 980
       2004 1401
       2003 521
RADA GMINY 9933
    Przewodniczący Rady Gminy 3936
    Rada Gminy Banie Mazurskie 6135
    Komisje Rady Gminy 2478
       Komisja Rewizyjna 2085
          Protokoły z Komisji 7639
          Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 573
          Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 993
          Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015r. 681
       Komisja Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych 1711
          Protokoły z Komisji 3769
          Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2013 rok 636
          Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2014 rok 803
          Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2015r. 665
       Wspólna Komisja 10917
    Protokoły z sesji Rady Gminy 4670
       2014-2018 4790
       2010-2014 11042
       2006-2010 14726
       2002-2006 7606
    Oświadczenia majątkowe 23344
    Informacja o najbliższym posiedzeniu 19114
    Plan Pracy na 2013 r. 734
    Plan Pracy na 2014 r. 883
    Plan Pracy na 2015 r. 858
    Plan Pracy na 2016 r. 476
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 6158
    Jednostki pomocnicze 27823
    Jednostki podległe UG 5011
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich 26216
       Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 4285
       Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 1790
       Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich 2120
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 62872
    Zamówienia publiczne aktualne 57698
    Zamówienia publiczne w toku 3044
    Zamówienia publiczne archiwalne 2867
    Wyniki zamówień publicznych 17262
    Wyniki innych postępowa 1023
    Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. euro 47146
OGŁOSZENIA O NABORZE 25973
    Ogłoszenia aktualne 11246
    Ogłoszenia w toku 3251
    Wyniki naboru 8864
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 24187
    Stanowiska/Referaty 5439
    Sprawy 8141
    Druki 8035
AKTY PRAWNE 140739
    Uchwały Rady Gminy 86376
    Zarządzenia Wójta 67241
    Apele, opinie, oświadczenia, postanowienia i deklaracje. 267
KONKURSY OFERT 75597
    Usługi Integracji Społecznej 3892
    Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 4905
    Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 3954
    Pożytek Publiczny 4637
MAJĄTEK I FINANSE 5157
    Budżet Gminy 11638
    Sprawozdania 8611
PRZETARGI 18619
    Nieruchomości 60156
    Ruchomości 64213
PODATKI I OPŁATY 4939
    Podatki 7939
    Opłaty 5736
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 17135
STRATEGIE/PLANY/PROGRAMY 3794
    Strategie 2480
    Plany 6273
    Programy 5469
    Regulaminy 2416
OCHRONA ŚRODOWISKA 3565
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1121
    Decyzje środowiskowe 18750
    Publiczny dostęp do wykazu danych 1220
    Transgraniczne oceny oddziaływania na środowisko 1717
    Informacje środowiskowe 3257
    Gospodarka odpadami 376
ŁOWIECTWO 716
LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 15296
INNE OGŁOSZENIA 69276
KONTROLA ZARZĄDCZA- OŚWIADCZENIA 6159
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 2734
WYBORY 4011
    Wybory Prezydenta RP 2010 6663
    Państwowa Komisja Wyborcza 0
    Ławników Sądowych 1061
    Wybory samorządowe 2798
    Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych 4258
       Link do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 0
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 4213
       Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 0
    Wybory do Parlamentu UE 2014 4557
       Link do Państwowej Komisji Wyborczej 0
    wybory samorządowe 2014 8010
       KALENDARZ WYBORCZY 0
       UPRAWNIENIA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0
    Wybory Prezydenta RP 2015 5475
       Link do państwowej komisji Wyborczej 0
       UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 438
    Referendum 2015 r. 3096
       Link do Państwowej Komisji Wyborczej 4
       Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych 0
    WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 2362
       Link do Państwowej Komisji Wyborczej 0
       Informacja dla osób niepełnosprawnych 0
SPIS ROLNY 2512
    Spis rolny 2010 2011
ZAPYTANIE CENOWE/OFERTOWE 130709
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 3506
    Link do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 0
KONSULTACJE SPOŁECZNE 9489
PROJEKT SYSTEMOWY GOPS "MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM" 65782
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI CZŁONKOWSKIE 3929
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO 5479
FUNDUSZ SOŁECKI 12080
PETYCJE 744
    2016 508
    2015 403
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 296
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 517

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY W BANIACH MAZURSKICH 3229


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.baniemazurskie.warmia.mazury.pl/
Zamknij