czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Historia Gminy  Powiaty i gminy  Mapa
Jesteś w dziale: Strona główna / STATYSTYKA
 STATYSTYKA

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 23433
Historia Gminy 14
Powiaty i gminy 2752
Mapa 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY 28898
    Regulamin organizacyjny 3864
    Statut Gminy 2991
    Wójt Gminy 6327
    Skarbnik Gminy 3282
    Sekretarz Gminy 4213
    Stanowiska/Referaty 4487
       Urząd Stanu Cywilnego 2894
       Referat Finansowy 3260
       Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska 2550
       Stanowisko do spraw ewidencji ludności, wojskowych, obrony cywilnej oraz Informacji Niejawnych 2390
       Stanowisko ds. kadr, oświaty, archiwum zakładowego, BHP i p. poż. 1865
       Stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu 1145
       Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i Biura Rady Gminy 1466
       stanowisko ds. promocji gminy, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi 1142
    Kontakt 4066
    Oświadczenia majątkowe 3814
       2015 887
       2014 1421
       2013 1829
       2012 2500
       2011 2139
       2010 4810
       2009 4032
       2008 2409
       2006 1608
       2005 2075
       2007 1276
       2004 1668
       2003 581
RADA GMINY 10144
    Przewodniczący Rady Gminy 4872
    Rada Gminy Banie Mazurskie 6905
    Komisje Rady Gminy 2581
       Komisja Rewizyjna 2460
          Protokoły z Komisji 9994
          Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 780
          Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 1384
          Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015r. 978
       Komisja Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych 2365
          Protokoły z Komisji 5149
          Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2013 rok 784
          Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2014 rok 1051
          Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2015r. 896
       Wspólna Komisja 15765
    Protokoły z sesji Rady Gminy 4759
       2014-2018 7219
       2010-2014 14968
       2006-2010 16467
       2002-2006 9258
    Oświadczenia majątkowe 27249
    Informacja o najbliższym posiedzeniu 24288
    Plan Pracy na 2013 r. 866
    Plan Pracy na 2014 r. 1240
    Plan Pracy na 2015 r. 1099
    Plan Pracy na 2016 r. 832
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 6344
    Jednostki pomocnicze 33025
    Jednostki podległe UG 5163
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich 30337
       Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 5630
       Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 2068
       Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich 2609
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 73640
    Zamówienia publiczne aktualne 57797
    Zamówienia publiczne w toku 3200
    Zamówienia publiczne archiwalne 3354
    Wyniki zamówień publicznych 22275
    Wyniki innych postępowa 1146
    Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. euro 48177
OGŁOSZENIA O NABORZE 28608
    Ogłoszenia aktualne 12289
    Ogłoszenia w toku 4131
    Wyniki naboru 10065
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 35137
    Stanowiska/Referaty 6666
    Sprawy 9922
    Druki 10725
AKTY PRAWNE 176956
    Uchwały Rady Gminy 109286
    Zarządzenia Wójta 86850
    Apele, opinie, oświadczenia, postanowienia i deklaracje. 517
KONKURSY OFERT 77894
    Usługi Integracji Społecznej 4565
    Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 5520
    Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 5006
    Pożytek Publiczny 5720
MAJĄTEK I FINANSE 5612
    Budżet Gminy 14690
    Sprawozdania 10609
PRZETARGI 18795
    Nieruchomości 64658
    Ruchomości 64838
PODATKI I OPŁATY 5298
    Podatki 10332
    Opłaty 6631
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 20063
STRATEGIE/PLANY/PROGRAMY 3953
    Strategie 2938
    Plany 7694
    Programy 7526
    Regulaminy 2847
OCHRONA ŚRODOWISKA 3780
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1347
    Decyzje środowiskowe 24422
    Publiczny dostęp do wykazu danych 1516
    Transgraniczne oceny oddziaływania na środowisko 1973
    Informacje środowiskowe 4231
    Gospodarka odpadami 1043
ŁOWIECTWO 1027
LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 17803
INNE OGŁOSZENIA 69716
KONTROLA ZARZĄDCZA- OŚWIADCZENIA 7498
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 3091
WYBORY 4193
    Wybory Prezydenta RP 2010 8441
    Państwowa Komisja Wyborcza 0
    Ławników Sądowych 1292
    Wybory samorządowe 3367
    Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych 5365
       Link do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 0
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 5504
       Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 0
    Wybory do Parlamentu UE 2014 6813
       Link do Państwowej Komisji Wyborczej 0
    wybory samorządowe 2014 10591
       KALENDARZ WYBORCZY 0
       UPRAWNIENIA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0
    Wybory Prezydenta RP 2015 7064
       Link do państwowej komisji Wyborczej 0
       UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 631
    Referendum 2015 r. 5038
       Link do Państwowej Komisji Wyborczej 4
       Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych 0
    WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 3673
       Link do Państwowej Komisji Wyborczej 0
       Informacja dla osób niepełnosprawnych 0
SPIS ROLNY 2651
    Spis rolny 2010 2576
ZAPYTANIE CENOWE/OFERTOWE 136034
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 3938
    Link do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 0
KONSULTACJE SPOŁECZNE 13676
PROJEKT SYSTEMOWY GOPS "MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM" 70808
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI CZŁONKOWSKIE 4805
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO 7072
FUNDUSZ SOŁECKI 15334
PETYCJE 1025
    2016 1412
    2015 1033
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 430
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 851

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY W BANIACH MAZURSKICH 3800


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.baniemazurskie.warmia.mazury.pl/
Zamknij