czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Historia Gminy  Powiaty i gminy  Mapa
Jesteś w dziale: Strona główna / STATYSTYKA
 STATYSTYKA

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 20838
Historia Gminy 14
Powiaty i gminy 2700
Mapa 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY 28076
    Regulamin organizacyjny 3355
    Statut Gminy 2686
    Wójt Gminy 5997
    Skarbnik Gminy 3022
    Sekretarz Gminy 3804
    Stanowiska/Referaty 4410
       Urząd Stanu Cywilnego 2514
       Referat Finansowy 2765
       Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska 2102
       Stanowisko do spraw ewidencji ludności, wojskowych, obrony cywilnej oraz Informacji Niejawnych 2136
       Stanowisko ds. kadr, oświaty, archiwum zakładowego, BHP i p. poż. 1714
       Stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu 1000
       Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i Biura Rady Gminy 1227
       stanowisko ds. promocji gminy, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi 1029
    Kontakt 3669
    Oświadczenia majątkowe 3744
       2015 719
       2014 1169
       2013 1537
       2012 2139
       2011 1898
       2010 4147
       2009 3660
       2008 2273
       2006 1362
       2005 1698
       2007 1122
       2004 1497
       2003 547
RADA GMINY 10012
    Przewodniczący Rady Gminy 4471
    Rada Gminy Banie Mazurskie 6519
    Komisje Rady Gminy 2529
       Komisja Rewizyjna 2292
          Protokoły z Komisji 8921
          Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 681
          Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 1149
          Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015r. 820
       Komisja Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych 1927
          Protokoły z Komisji 4303
          Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2013 rok 699
          Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2014 rok 934
          Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2015r. 724
       Wspólna Komisja 12417
    Protokoły z sesji Rady Gminy 4700
       2014-2018 5789
       2010-2014 12449
       2006-2010 15483
       2002-2006 7975
    Oświadczenia majątkowe 24584
    Informacja o najbliższym posiedzeniu 21020
    Plan Pracy na 2013 r. 778
    Plan Pracy na 2014 r. 989
    Plan Pracy na 2015 r. 932
    Plan Pracy na 2016 r. 566
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 6251
    Jednostki pomocnicze 29784
    Jednostki podległe UG 5086
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich 27439
       Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 4772
       Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 1922
       Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich 2226
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 67495
    Zamówienia publiczne aktualne 57741
    Zamówienia publiczne w toku 3112
    Zamówienia publiczne archiwalne 3008
    Wyniki zamówień publicznych 18955
    Wyniki innych postępowa 1083
    Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. euro 47619
OGŁOSZENIA O NABORZE 27032
    Ogłoszenia aktualne 11500
    Ogłoszenia w toku 3673
    Wyniki naboru 9391
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 28630
    Stanowiska/Referaty 5831
    Sprawy 8608
    Druki 8939
AKTY PRAWNE 156095
    Uchwały Rady Gminy 94786
    Zarządzenia Wójta 76106
    Apele, opinie, oświadczenia, postanowienia i deklaracje. 380
KONKURSY OFERT 76513
    Usługi Integracji Społecznej 4214
    Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 5081
    Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 4161
    Pożytek Publiczny 5041
MAJĄTEK I FINANSE 5304
    Budżet Gminy 13122
    Sprawozdania 9421
PRZETARGI 18690
    Nieruchomości 61770
    Ruchomości 64456
PODATKI I OPŁATY 5058
    Podatki 8746
    Opłaty 6018
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 18306
STRATEGIE/PLANY/PROGRAMY 3867
    Strategie 2718
    Plany 6558
    Programy 6312
    Regulaminy 2498
OCHRONA ŚRODOWISKA 3627
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1217
    Decyzje środowiskowe 21022
    Publiczny dostęp do wykazu danych 1297
    Transgraniczne oceny oddziaływania na środowisko 1851
    Informacje środowiskowe 3587
    Gospodarka odpadami 538
ŁOWIECTWO 838
LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 16311
INNE OGŁOSZENIA 69452
KONTROLA ZARZĄDCZA- OŚWIADCZENIA 6682
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 2849
WYBORY 4081
    Wybory Prezydenta RP 2010 7443
    Państwowa Komisja Wyborcza 0
    Ławników Sądowych 1127
    Wybory samorządowe 2918
    Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych 4473
       Link do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 0
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 4407
       Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 0
    Wybory do Parlamentu UE 2014 5285
       Link do Państwowej Komisji Wyborczej 0
    wybory samorządowe 2014 8622
       KALENDARZ WYBORCZY 0
       UPRAWNIENIA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0
    Wybory Prezydenta RP 2015 5813
       Link do państwowej komisji Wyborczej 0
       UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 506
    Referendum 2015 r. 3557
       Link do Państwowej Komisji Wyborczej 4
       Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych 0
    WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 2717
       Link do Państwowej Komisji Wyborczej 0
       Informacja dla osób niepełnosprawnych 0
SPIS ROLNY 2575
    Spis rolny 2010 2281
ZAPYTANIE CENOWE/OFERTOWE 132738
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 3706
    Link do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 0
KONSULTACJE SPOŁECZNE 11079
PROJEKT SYSTEMOWY GOPS "MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM" 67607
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI CZŁONKOWSKIE 4198
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO 5950
FUNDUSZ SOŁECKI 13431
PETYCJE 861
    2016 798
    2015 670
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 364
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 658

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY W BANIACH MAZURSKICH 3376


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.baniemazurskie.warmia.mazury.pl/
Zamknij