czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Historia Gminy  Powiaty i gminy  Mapa
Jesteś w dziale: Strona główna / STATYSTYKA
 STATYSTYKA

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 20413
Historia Gminy 14
Powiaty i gminy 2680
Mapa 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY 27691
    Regulamin organizacyjny 3282
    Statut Gminy 2638
    Wójt Gminy 5900
    Skarbnik Gminy 2974
    Sekretarz Gminy 3646
    Stanowiska/Referaty 4389
       Urząd Stanu Cywilnego 2447
       Referat Finansowy 2690
       Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska 1965
       Stanowisko do spraw ewidencji ludności, wojskowych, obrony cywilnej oraz Informacji Niejawnych 2103
       Stanowisko ds. kadr, oświaty, archiwum zakładowego, BHP i p. poż. 1676
       Stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu 965
       Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i Biura Rady Gminy 1147
       stanowisko ds. promocji gminy, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi 992
    Kontakt 3559
    Oświadczenia majątkowe 3724
       2015 688
       2014 1118
       2013 1472
       2012 2021
       2011 1825
       2010 3983
       2009 3572
       2008 2213
       2006 1282
       2005 1632
       2007 1062
       2004 1433
       2003 538
RADA GMINY 9978
    Przewodniczący Rady Gminy 4137
    Rada Gminy Banie Mazurskie 6231
    Komisje Rady Gminy 2507
       Komisja Rewizyjna 2131
          Protokoły z Komisji 8151
          Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 626
          Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 1056
          Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015r. 751
       Komisja Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych 1744
          Protokoły z Komisji 3847
          Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2013 rok 658
          Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2014 rok 871
          Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2015r. 685
       Wspólna Komisja 11503
    Protokoły z sesji Rady Gminy 4685
       2014-2018 5325
       2010-2014 11730
       2006-2010 14984
       2002-2006 7756
    Oświadczenia majątkowe 23766
    Informacja o najbliższym posiedzeniu 19956
    Plan Pracy na 2013 r. 762
    Plan Pracy na 2014 r. 943
    Plan Pracy na 2015 r. 904
    Plan Pracy na 2016 r. 522
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 6212
    Jednostki pomocnicze 28785
    Jednostki podległe UG 5061
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich 26820
       Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 4538
       Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 1884
       Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich 2162
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 64837
    Zamówienia publiczne aktualne 57725
    Zamówienia publiczne w toku 3090
    Zamówienia publiczne archiwalne 2932
    Wyniki zamówień publicznych 17556
    Wyniki innych postępowa 1066
    Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. euro 47432
OGŁOSZENIA O NABORZE 26404
    Ogłoszenia aktualne 11317
    Ogłoszenia w toku 3486
    Wyniki naboru 9132
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 26433
    Stanowiska/Referaty 5620
    Sprawy 8274
    Druki 8502
AKTY PRAWNE 144558
    Uchwały Rady Gminy 88999
    Zarządzenia Wójta 69941
    Apele, opinie, oświadczenia, postanowienia i deklaracje. 325
KONKURSY OFERT 76057
    Usługi Integracji Społecznej 4080
    Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 4952
    Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 4024
    Pożytek Publiczny 4807
MAJĄTEK I FINANSE 5238
    Budżet Gminy 12423
    Sprawozdania 9020
PRZETARGI 18662
    Nieruchomości 60975
    Ruchomości 64343
PODATKI I OPŁATY 5017
    Podatki 8307
    Opłaty 5830
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 17831
STRATEGIE/PLANY/PROGRAMY 3851
    Strategie 2614
    Plany 6378
    Programy 5951
    Regulaminy 2448
OCHRONA ŚRODOWISKA 3600
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1181
    Decyzje środowiskowe 20002
    Publiczny dostęp do wykazu danych 1256
    Transgraniczne oceny oddziaływania na środowisko 1802
    Informacje środowiskowe 3435
    Gospodarka odpadami 430
ŁOWIECTWO 787
LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 15680
INNE OGŁOSZENIA 69348
KONTROLA ZARZĄDCZA- OŚWIADCZENIA 6472
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 2800
WYBORY 4056
    Wybory Prezydenta RP 2010 7080
    Państwowa Komisja Wyborcza 0
    Ławników Sądowych 1079
    Wybory samorządowe 2853
    Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych 4352
       Link do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 0
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 4280
       Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 0
    Wybory do Parlamentu UE 2014 4902
       Link do Państwowej Komisji Wyborczej 0
    wybory samorządowe 2014 8274
       KALENDARZ WYBORCZY 0
       UPRAWNIENIA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0
    Wybory Prezydenta RP 2015 5601
       Link do państwowej komisji Wyborczej 0
       UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 475
    Referendum 2015 r. 3334
       Link do Państwowej Komisji Wyborczej 4
       Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych 0
    WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 2534
       Link do Państwowej Komisji Wyborczej 0
       Informacja dla osób niepełnosprawnych 0
SPIS ROLNY 2553
    Spis rolny 2010 2177
ZAPYTANIE CENOWE/OFERTOWE 131726
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 3633
    Link do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 0
KONSULTACJE SPOŁECZNE 10287
PROJEKT SYSTEMOWY GOPS "MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM" 66562
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI CZŁONKOWSKIE 4058
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO 5641
FUNDUSZ SOŁECKI 12786
PETYCJE 815
    2016 667
    2015 563
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 335
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 607

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY W BANIACH MAZURSKICH 3259


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.baniemazurskie.warmia.mazury.pl/
Zamknij