czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Historia Gminy  Powiaty i gminy  Mapa
Jesteś w dziale: Strona główna / STATYSTYKA
 STATYSTYKA

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 21119
Historia Gminy 14
Powiaty i gminy 2717
Mapa 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY 28312
    Regulamin organizacyjny 3411
    Statut Gminy 2741
    Wójt Gminy 6068
    Skarbnik Gminy 3057
    Sekretarz Gminy 3931
    Stanowiska/Referaty 4424
       Urząd Stanu Cywilnego 2587
       Referat Finansowy 2854
       Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska 2171
       Stanowisko do spraw ewidencji ludności, wojskowych, obrony cywilnej oraz Informacji Niejawnych 2162
       Stanowisko ds. kadr, oświaty, archiwum zakładowego, BHP i p. poż. 1757
       Stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu 1055
       Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i Biura Rady Gminy 1329
       stanowisko ds. promocji gminy, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi 1061
    Kontakt 3799
    Oświadczenia majątkowe 3760
       2015 739
       2014 1216
       2013 1642
       2012 2206
       2011 1931
       2010 4288
       2009 3713
       2008 2301
       2006 1415
       2005 1789
       2007 1170
       2004 1516
       2003 553
RADA GMINY 10042
    Przewodniczący Rady Gminy 4572
    Rada Gminy Banie Mazurskie 6608
    Komisje Rady Gminy 2540
       Komisja Rewizyjna 2343
          Protokoły z Komisji 9128
          Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 695
          Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 1186
          Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015r. 855
       Komisja Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych 2018
          Protokoły z Komisji 4397
          Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2013 rok 721
          Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2014 rok 967
          Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2015r. 750
       Wspólna Komisja 12944
    Protokoły z sesji Rady Gminy 4715
       2014-2018 6147
       2010-2014 12934
       2006-2010 15719
       2002-2006 8227
    Oświadczenia majątkowe 25120
    Informacja o najbliższym posiedzeniu 22022
    Plan Pracy na 2013 r. 797
    Plan Pracy na 2014 r. 1106
    Plan Pracy na 2015 r. 962
    Plan Pracy na 2016 r. 603
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 6273
    Jednostki pomocnicze 30474
    Jednostki podległe UG 5110
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich 28072
       Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 4970
       Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 1950
       Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich 2293
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 69107
    Zamówienia publiczne aktualne 57757
    Zamówienia publiczne w toku 3130
    Zamówienia publiczne archiwalne 3062
    Wyniki zamówień publicznych 19851
    Wyniki innych postępowa 1093
    Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. euro 47795
OGŁOSZENIA O NABORZE 27407
    Ogłoszenia aktualne 11643
    Ogłoszenia w toku 3774
    Wyniki naboru 9520
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW 30299
    Stanowiska/Referaty 5931
    Sprawy 8742
    Druki 9253
AKTY PRAWNE 160540
    Uchwały Rady Gminy 97711
    Zarządzenia Wójta 78760
    Apele, opinie, oświadczenia, postanowienia i deklaracje. 413
KONKURSY OFERT 76836
    Usługi Integracji Społecznej 4301
    Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 5140
    Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 4257
    Pożytek Publiczny 5163
MAJĄTEK I FINANSE 5377
    Budżet Gminy 13487
    Sprawozdania 9669
PRZETARGI 18732
    Nieruchomości 62357
    Ruchomości 64563
PODATKI I OPŁATY 5119
    Podatki 9066
    Opłaty 6116
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 18812
STRATEGIE/PLANY/PROGRAMY 3883
    Strategie 2752
    Plany 6660
    Programy 6613
    Regulaminy 2534
OCHRONA ŚRODOWISKA 3675
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 1244
    Decyzje środowiskowe 21843
    Publiczny dostęp do wykazu danych 1346
    Transgraniczne oceny oddziaływania na środowisko 1874
    Informacje środowiskowe 3688
    Gospodarka odpadami 641
ŁOWIECTWO 874
LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 16694
INNE OGŁOSZENIA 69501
KONTROLA ZARZĄDCZA- OŚWIADCZENIA 6853
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 2885
WYBORY 4113
    Wybory Prezydenta RP 2010 7650
    Państwowa Komisja Wyborcza 0
    Ławników Sądowych 1151
    Wybory samorządowe 2976
    Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych 4601
       Link do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 0
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 4599
       Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 0
    Wybory do Parlamentu UE 2014 5686
       Link do Państwowej Komisji Wyborczej 0
    wybory samorządowe 2014 9228
       KALENDARZ WYBORCZY 0
       UPRAWNIENIA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0
    Wybory Prezydenta RP 2015 5993
       Link do państwowej komisji Wyborczej 0
       UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 536
    Referendum 2015 r. 3761
       Link do Państwowej Komisji Wyborczej 4
       Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych 0
    WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 2845
       Link do Państwowej Komisji Wyborczej 0
       Informacja dla osób niepełnosprawnych 0
SPIS ROLNY 2596
    Spis rolny 2010 2342
ZAPYTANIE CENOWE/OFERTOWE 133501
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 3763
    Link do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 0
KONSULTACJE SPOŁECZNE 11665
PROJEKT SYSTEMOWY GOPS "MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM" 68356
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI CZŁONKOWSKIE 4302
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO 6180
FUNDUSZ SOŁECKI 13907
PETYCJE 889
    2016 854
    2015 766
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 376
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 708

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY W BANIACH MAZURSKICH 3459


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.baniemazurskie.warmia.mazury.pl/
Zamknij