czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Historia Gminy  Powiaty i gminy  Mapa
Jesteś w dziale: Strona główna / MAPA SERWISU
 MAPA SERWISU

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe
URZĄD GMINY
      Regulamin organizacyjny
      Statut Gminy
      Wójt Gminy
      Skarbnik Gminy
      Sekretarz Gminy
      Stanowiska/Referaty
           Urząd Stanu Cywilnego
           Referat Finansowy
           Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
           Stanowisko do spraw ewidencji ludności, wojskowych, obrony cywilnej oraz Informacji Niejawnych
           Stanowisko ds. kadr, oświaty, archiwum zakładowego, BHP i p. poż.
           Stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu
           Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i Biura Rady Gminy
           stanowisko ds. promocji gminy, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi
      Kontakt
      Oświadczenia majątkowe
           2015
           2014
           2013
           2012
           2011
           2010
           2009
           2008
           2006
           2005
           2007
           2004
           2003
RADA GMINY
      Przewodniczący Rady Gminy
      Rada Gminy Banie Mazurskie
      Komisje Rady Gminy
           Komisja Rewizyjna
                Protokoły z Komisji
                Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
                Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
                Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015r.
           Komisja Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych
                Protokoły z Komisji
                Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2013 rok
                Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2014 rok
                Plan Pracy Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2015r.
           Wspólna Komisja
      Protokoły z sesji Rady Gminy
           2014-2018
           2010-2014
           2006-2010
           2002-2006
      Oświadczenia majątkowe
      Informacja o najbliższym posiedzeniu
      Plan Pracy na 2013 r.
      Plan Pracy na 2014 r.
      Plan Pracy na 2015 r.
      Plan Pracy na 2016 r.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
      Jednostki pomocnicze
      Jednostki podległe UG
           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich
           Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich
           Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich
           Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      Zamówienia publiczne aktualne
      Zamówienia publiczne w toku
      Zamówienia publiczne archiwalne
      Wyniki zamówień publicznych
      Wyniki innych postępowa
      Zamówienia Publiczne poniżej 30 tys. euro
OGŁOSZENIA O NABORZE
      Ogłoszenia aktualne
      Ogłoszenia w toku
      Wyniki naboru
PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW
      Stanowiska/Referaty
      Sprawy
      Druki
AKTY PRAWNE
      Uchwały Rady Gminy
      Zarządzenia Wójta
      Apele, opinie, oświadczenia, postanowienia i deklaracje.
KONKURSY OFERT
      Usługi Integracji Społecznej
      Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
      Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
      Pożytek Publiczny
MAJĄTEK I FINANSE
      Budżet Gminy
      Sprawozdania
PRZETARGI
      Nieruchomości
      Ruchomości
PODATKI I OPŁATY
      Podatki
      Opłaty
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
STRATEGIE/PLANY/PROGRAMY
      Strategie
      Plany
      Programy
      Regulaminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
      Warunki wydania decyzji środowiskowych
      Decyzje środowiskowe
      Publiczny dostęp do wykazu danych
      Transgraniczne oceny oddziaływania na środowisko
      Informacje środowiskowe
      Gospodarka odpadami
ŁOWIECTWO
LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
INNE OGŁOSZENIA
KONTROLA ZARZĄDCZA- OŚWIADCZENIA
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
WYBORY
      Wybory Prezydenta RP 2010
      Państwowa Komisja Wyborcza
      Ławników Sądowych
      Wybory samorządowe
      Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych
           Link do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
      Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
           Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
      Wybory do Parlamentu UE 2014
           Link do Państwowej Komisji Wyborczej
      wybory samorządowe 2014
           KALENDARZ WYBORCZY
           UPRAWNIENIA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
      Wybory Prezydenta RP 2015
           Link do państwowej komisji Wyborczej
           UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
      Referendum 2015 r.
           Link do Państwowej Komisji Wyborczej
           Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
      WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP
           Link do Państwowej Komisji Wyborczej
           Informacja dla osób niepełnosprawnych
SPIS ROLNY
      Spis rolny 2010
ZAPYTANIE CENOWE/OFERTOWE
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ
      Link do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PROJEKT SYSTEMOWY GOPS "MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM"
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI CZŁONKOWSKIE
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO
FUNDUSZ SOŁECKI
PETYCJE
      2016
      2015
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.baniemazurskie.warmia.mazury.pl/
Zamknij