czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Historia Gminy  Powiaty i gminy  Mapa
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-10-25 21:32:47

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (CU)

 

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich

 

www.cu.warmia.mazury.pl
 
Doręczanie korespondencji w formie elektronicznej przez portal internetowy Cyfrowy Urząd (CU)

Cyfrowy Urząd to portal internetowy, którego przeznaczeniem jest zdalna obsługa interesantów w zakresie:
- przesyłania nowych pism w formie Elektronicznych Wniosków,
- śledzenia toku postępowania zarejestrowanej sprawy od momentu złożenia pisma do momentu otrzymania decyzji.
Do Urzędu można złożyć dokument elektroniczny za pomocą portalu internetowego pod adresem www.cu.warmia.mazury.pl za pomocą formularzy elektronicznych.
Dokument elektroniczny musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.
Po złożeniu dokumentu klient otrzyma na wskazany przez siebie adres email urzędowe poświadczenie odbioru, które jest generowane automatycznie przez system po zarejestrowaniu korespondencji w skrzynce podawczej. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.
System umożliwia na bieżąco sprawdzanie stanu zarejestrowanej sprawy. Ta funkcja systemu dostępna jest po założeniu konta osoby fizycznej lub prawnej na portalu www.cu.warmia.mazury.pl. Na wskazany adres klienta podczas zakładania konta przesłany zostanie urzędowy identyfikator (login) oraz hasło do systemu.
W przypadku załączenia plików w formie załączników do wniosku dopuszcza się następujące elektroniczne formaty danych zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766):
a) dane zawierające informacje tekstowe: .txt, .pdf, .doc, .docx, open dokument, .xls, .xlsx,
b) dane zawierające informacje graficzne: .jpg, .gif.

Inne wymagania
Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą  automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.

 

 
 Podmiot udostępniający informację: banie_mazurskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Chmielewski Data wytworzenia informacji: 2011-10-25 21:32:47
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Chmielewski Data udostępnienia informacji: 2011-10-25 21:50:41
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Chmielewski Artykuł był wyświetlony: 3753
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Chmielewski Data aktualizacji informacji: 2011-10-26 07:43:34
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.baniemazurskie.warmia.mazury.pl/
Zamknij