czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Historia Gminy  Powiaty i gminy  Mapa
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-09-23 08:26:12

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność do wzięcia udziału  w konsultacjach  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r 
Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 września 2015 r.
Termin zakończenia konsultacji: 16 października  2015 r.
Forma konsultacji: zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie Mazurskie.
Tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, w formie elektronicznej lub  pisemnej. W procesie konsultacji będą rozpatrywane tylko uzasadnione propozycje zmian.
 
Osoba do kontaktu Pani Dorota Podgórna -Ćwik, tel. 87 615 71 78.
Wójt Gminy Banie Mazurskie
Łukasz Kuliś
 
 
 Podmiot udostępniający informację: banie_mazurskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Żaborowska Data wytworzenia informacji: 2015-09-23 08:26:12
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Podgórna-Ćwik Data udostępnienia informacji: 2015-09-23 14:56:48
Wprowadził informację do BIP: Urszula Żaborowska Artykuł był wyświetlony: 1407
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Chmielewski Data aktualizacji informacji: 2016-04-11 15:34:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:09:14

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.

 

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność do wzięcia udziału  w konsultacjach  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r 
Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
Termin rozpoczęcia konsultacji: 17 września 2013 r.
Termin zakończenia konsultacji: 10 października  2013 r.
Forma konsultacji: zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie Mazurskie.
Tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie, pok. nr 6 (sekretariat). W procesie konsultacji będą rozpatrywane tylko uzasadnione propozycje zmian.
 
Osoba do kontaktu Pani Dorota Podgórna -Ćwik, tel. 87 615 71 78.
 Podmiot udostępniający informację: banie_mazurskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Abramowicz Data wytworzenia informacji: 2013-09-17 14:09:14
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Podgórna-Ćwik Data udostępnienia informacji: 2013-09-17 14:34:38
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Abramowicz Artykuł był wyświetlony: 4368
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Abramowicz Data aktualizacji informacji: 2013-10-11 12:04:27
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-10-16 09:41:45

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013.

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność do wzięcia udziału  w konsultacjach  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013.
 
Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
Termin rozpoczęcia konsultacji: 16 października 2012 r.
Termin zakończenia konsultacji: 31 października  2012 r.
Forma konsultacji: zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie Mazurskie.
Tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie,
pok. nr 6 (sekretariat). W procesie konsultacji będą rozpatrywane tylko uzasadnione propozycje zmian.
 
Osoba do kontaktu Pani Dorota Podgórna -Ćwik, tel. 87 615 71 78.
                                                                                                                                  
Wójt Gminy Banie Mazurskie
                       Ryszard Bogusz
 
 Podmiot udostępniający informację: banie_mazurskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Abramowicz Data wytworzenia informacji: 2012-10-16 09:41:45
Osoba, która odpowiada za treść: Irena łobacz Data udostępnienia informacji: 2012-10-16 14:31:31
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Abramowicz Artykuł był wyświetlony: 4488
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Abramowicz Data aktualizacji informacji: 2013-09-17 14:34:38
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-09-21 10:57:10

Propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r

 

Propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r.
Informujemy, że rozpoczęto prace nad „Programem współpracy Gminy Banie Mazurskie
w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Zachęcamy organizacje pozarządowe do aktywnego włączenia się w jego tworzenie.
Prosimy o wnoszenie swoich sugestii i uwag w oparciu o zapisy Programu współpracy na rok 2012, które można zgłaszać za pomocą znajdującego się w załączniku formularza pn.: „Propozycje do Programu współpracy na 2013 rok”. Wypełniony formularz można dostarczyć osobiście, przesłać e-mailem lub faxem do sekretariatu Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, ul. Konopnickiej 26, fax. 87 / 6157178, e-mail: ugbaniemaz@go2.pl

                  Na Państwa propozycje czekamy do dnia 5 października br.

Po zebraniu zgłoszonych przez Państwa propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2013 rok, który poddany będzie procesowi konsultacji zgodnie z uchwałą
NR nr IV/15/2011 Rady Gminy w Baniach Mazurskich z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj. warm.-maz. z 2011 r. Nr 19, poz. 383).
 
 Podmiot udostępniający informację: banie_mazurskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Abramowicz Data wytworzenia informacji: 2012-09-21 10:57:10
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Podgórna-Ćwik Data udostępnienia informacji: 2012-09-21 11:04:46
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Abramowicz Artykuł był wyświetlony: 2601
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Abramowicz Data aktualizacji informacji: 2012-09-21 12:12:26
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-09-05 08:16:18

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Banie Mazurskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

                                                                                                      Banie Mazurskie, dnia 05.09.2012 r.

                                                                                                                                             Mieszkańcy
                                                                                                                                      Gminy Banie Mazurskie

         Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Banie Mazurskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

          Informuje się mieszkańców Gminy Banie Mazurskie, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie Mazurskie umieszczony został projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Banie Mazurskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Termin rozpoczęcia konsultacji: 05 września 2012 r.
Termin zakończenia konsultacji: 19 września 2012 r.
Opinie dotyczące projektu mogą być zgłaszane do 19 września 2012 r. włącznie, w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie, pok. nr 6 (sekretariat)  bądź drogą elektroniczną na adres ugbaniemaz@go2.pl.
Osoba do kontaktu Pani Irena Łobacz, tel. 87 615 71 78.

                                                                                                             Wójt Gminy Banie Mazurskie
                                                                                                                         Ryszard Bogusz
 Podmiot udostępniający informację: banie_mazurskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Abramowicz Data wytworzenia informacji: 2012-09-05 08:16:18
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Łobacz Data udostępnienia informacji: 2012-09-05 08:31:07
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Abramowicz Artykuł był wyświetlony: 2251
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Abramowicz Data aktualizacji informacji: 2012-09-25 11:11:08
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-06-29 12:19:19

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Banie Mazurskie

 

                    
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność do wzięcia udziału  w konsultacjach  projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu  przez Gminę Banie Mazurskie.  
Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Banie Mazurskie.
Termin rozpoczęcia konsultacji: 29 czerwca 2012 r.
Termin zakończenia konsultacji: 16 lipca 2012 r.
Forma konsultacji: zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie Mazurskie.
Tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, drogą elektroniczną na adres ugbaniemaz@go2.pl, bądź ustnie do protokołu w Sekretariacie Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich ul. Konopnickiej 26 pokój Nr 6.
                                                                                                                                           Wójt Gminy Banie Mazurskie
                                                                                                                                                        Ryszard Bogusz
 Podmiot udostępniający informację: banie_mazurskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Abramowicz Data wytworzenia informacji: 2012-06-29 12:19:19
Osoba, która odpowiada za treść: Władysław Biłas Data udostępnienia informacji: 2012-06-29 12:22:14
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Abramowicz Artykuł był wyświetlony: 1545
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Abramowicz Data aktualizacji informacji: 2012-08-01 09:07:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.baniemazurskie.warmia.mazury.pl/
Zamknij