czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Historia Gminy  Powiaty i gminy  Mapa
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-08-29 15:32:32

Propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

 

 Podmiot udostępniający informację: banie_mazurskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Chmielewski Data wytworzenia informacji: 2016-08-29 15:32:32
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Podgórna-Ćwik Data udostępnienia informacji: 2016-08-29 15:36:56
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Chmielewski Artykuł był wyświetlony: 1442
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Chmielewski Data aktualizacji informacji: 2016-08-29 15:43:26
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-09-23 08:26:12

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność do wzięcia udziału  w konsultacjach  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r 
Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 września 2015 r.
Termin zakończenia konsultacji: 16 października  2015 r.
Forma konsultacji: zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie Mazurskie.
Tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, w formie elektronicznej lub  pisemnej. W procesie konsultacji będą rozpatrywane tylko uzasadnione propozycje zmian.
 
Osoba do kontaktu Pani Dorota Podgórna -Ćwik, tel. 87 615 71 78.
Wójt Gminy Banie Mazurskie
Łukasz Kuliś
 
 
 Podmiot udostępniający informację: banie_mazurskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Żaborowska Data wytworzenia informacji: 2015-09-23 08:26:12
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Podgórna-Ćwik Data udostępnienia informacji: 2015-09-23 14:56:48
Wprowadził informację do BIP: Urszula Żaborowska Artykuł był wyświetlony: 1166
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Chmielewski Data aktualizacji informacji: 2016-04-11 15:34:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-09-17 14:09:14

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.

 

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność do wzięcia udziału  w konsultacjach  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r 
Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
Termin rozpoczęcia konsultacji: 17 września 2013 r.
Termin zakończenia konsultacji: 10 października  2013 r.
Forma konsultacji: zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie Mazurskie.
Tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie, pok. nr 6 (sekretariat). W procesie konsultacji będą rozpatrywane tylko uzasadnione propozycje zmian.
 
Osoba do kontaktu Pani Dorota Podgórna -Ćwik, tel. 87 615 71 78.
 Podmiot udostępniający informację: banie_mazurskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Abramowicz Data wytworzenia informacji: 2013-09-17 14:09:14
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Podgórna-Ćwik Data udostępnienia informacji: 2013-09-17 14:34:38
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Abramowicz Artykuł był wyświetlony: 3809
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Abramowicz Data aktualizacji informacji: 2013-10-11 12:04:27
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-10-16 09:41:45

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013.

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność do wzięcia udziału  w konsultacjach  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013.
 
Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Banie Mazurskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
Termin rozpoczęcia konsultacji: 16 października 2012 r.
Termin zakończenia konsultacji: 31 października  2012 r.
Forma konsultacji: zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie Mazurskie.
Tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie,
pok. nr 6 (sekretariat). W procesie konsultacji będą rozpatrywane tylko uzasadnione propozycje zmian.
 
Osoba do kontaktu Pani Dorota Podgórna -Ćwik, tel. 87 615 71 78.
                                                                                                                                  
Wójt Gminy Banie Mazurskie
                       Ryszard Bogusz
 
 Podmiot udostępniający informację: banie_mazurskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Abramowicz Data wytworzenia informacji: 2012-10-16 09:41:45
Osoba, która odpowiada za treść: Irena łobacz Data udostępnienia informacji: 2012-10-16 14:31:31
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Abramowicz Artykuł był wyświetlony: 3984
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Abramowicz Data aktualizacji informacji: 2013-09-17 14:34:38
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-09-21 10:57:10

Propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r

 

Propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r.
Informujemy, że rozpoczęto prace nad „Programem współpracy Gminy Banie Mazurskie
w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Zachęcamy organizacje pozarządowe do aktywnego włączenia się w jego tworzenie.
Prosimy o wnoszenie swoich sugestii i uwag w oparciu o zapisy Programu współpracy na rok 2012, które można zgłaszać za pomocą znajdującego się w załączniku formularza pn.: „Propozycje do Programu współpracy na 2013 rok”. Wypełniony formularz można dostarczyć osobiście, przesłać e-mailem lub faxem do sekretariatu Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, ul. Konopnickiej 26, fax. 87 / 6157178, e-mail: ugbaniemaz@go2.pl

                  Na Państwa propozycje czekamy do dnia 5 października br.

Po zebraniu zgłoszonych przez Państwa propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2013 rok, który poddany będzie procesowi konsultacji zgodnie z uchwałą
NR nr IV/15/2011 Rady Gminy w Baniach Mazurskich z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj. warm.-maz. z 2011 r. Nr 19, poz. 383).
 
 Podmiot udostępniający informację: banie_mazurskie_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Abramowicz Data wytworzenia informacji: 2012-09-21 10:57:10
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Podgórna-Ćwik Data udostępnienia informacji: 2012-09-21 11:04:46
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Abramowicz Artykuł był wyświetlony: 2351
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Abramowicz Data aktualizacji informacji: 2012-09-21 12:12:26
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.baniemazurskie.warmia.mazury.pl/
Zamknij